سروصدای پکیج آریستون

در برخی موارد پکیج شروع به سر و صدا می‌کند که صدای آزار دهنده ای دارد که موجب سلب آسایش از شما می‌شود.
در عیب یابی پکیج آریستون زمانی که با این مشکل رو به رو شدید این احتمال وجود دارد که پکیج هوا گرفته باشد و باید هواگیری پکیج انجام شود تا مشکل آن برطرف شود.

روشن نشدن پکیج آریستون

  • در برخی موارد پکیج به صورت کلی روشن نمی‌شود در این حالت قبل از کمک گرفتن از نمایندگی تعمیر پکیج آریستون می‌توانید پریز برقی که پکیج به آن متصل است را بررسی کنید که مشکل نداشته باشد و یا سیم برق پکیج مشکل نداشته باشد.
  • در مرحله بعد شیر آب را چک کنید و از باز بودن آن مطمئن شوید.
  • از دیگر مشکلاتی که باعث روشن نشدن پکیج می‌شود می‌تواند خرابی جرقه پکیج آریستون باشد که در این حالت باید آن را تعویض کنید.
  • در مراحل بعدی گاز پکیج را بررسی کنید و مطمئن شوید که گاز آن باز باشد.

آب به درستی گرم نمی‌شود

  • در صورتی که با این مشکل مواجه شدید باید بدانید که چند مشکل متفاوت برای آن وجود دارد که در ادامه به صورت کامل توضیح داده خواهند شد.
  • یکی از علت‌های گرم نشدن آب می‌تواند کم بودن شعله باشد که در اثر کم بودن فشار گاز و یا دور بودن جرقه از شعله می‌باشد.
  • خرابی برد دستگاه هم یکی دیگر از علت‌های گرم نشدن آب می‌باشد که در این حالت باید تعمیر پکیج آریستون به دست تعمیرکاران حرفه ای بسپارید.
  • از دیگر علت‌های بروز این مشکل خرابی پمپ پکیج می‌باشد

روشن شدن انفجاری پکیج آریستون

روشن شدن پکیج آریستون به صورت انفجاری هم دلایل متفاوتی دارد که در ادامه برای عیب یابی پکیج آریستون باید با آن‌ها آشنایی داشته باشید.
از مجموع مشکلاتی که باعث بروز این اتفاق می‌شود فاصله افتادن بین جرقه زن و شعله می‌باشد همچنین ضعیف شدن جرقه زن هم می‌تواند باعث بروز این مشکل شود.
در برخی موارد مسدود بودن سوارخ‌های شعله هم می‌تواند باعث بروز این مشکل در پکیج آریستون شود.

لیست کامل کدهای ارور پکیج آریستون + راه حل (جدید)

لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل اجیس EGIS

پکیج آریستون مدل اگیس
کد ارور معنی کد ارور
۹۰ / قرمز فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد)
۶۰ / ۵۰ / زرد افت فشار آب مدار گرمایش
A3 70/60/زرد خرابی سنسور گرمایش مرکزی
E 70/50/زرد خرابی سنسور آبگرم بهداشتی
۷۰/زرد خطای Eeprom
۸۰/زرد خطا در برقراری ارتباط بین برد و واسطه های جانبی مورد استفاده
۸۰/۷۰/۶۰/۵۰/۴۰/زرد تعداد فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه
۷۰/قرمز خطای داخلی برد
قرمز خطا در عملکرد خودکار جرقه زن
۷۰/۶۰/۵۰/زرد
۸۰/۷۰/۶۰/زرد نقص در شعله نبود شعله یکنواخت
زرد در مدل بدون فن فعال شدن سنسور دود و در مدل فن دار خطا در پرشر سوئیچ
لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل‌های کلاس – کلاس بی – جینوس ۳۶ – جینوس پریمیوم

پکیج آریستون کلاس
مدار گرمایش
کد ارور معنی کد ارور
۱۰۱ فعال شدن کلید حرارتی (فیوز حد)
۱۰۲ خطا در سنسور فشار آب
۱۰۳ عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه
A3 104 عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت و یا برگشت NTC2 یا NTC1 بیش از ۲۰ درجه در ثانیه
E 105 عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت بیش از ۵۵ درجه در ثانیه
۱۰۶ عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰C درجه کمتر از دمای برگشت
۱۰۷ عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۳۰ درجه کمتر از دمای برگشت
۱۰۸ افت فشار آب مدار گرمایش به زیر مقدار حداقل موجود
۱۰۹ افزایش فشار سیستم به بیش از ۳ بار
۱۱۰ خطا در NTC رفت گرمایش
۱۱۲ خطا در NTC برگشت گرمایش
۱۱۴ خطا در سنسور بیرونی (قطع یا اتصال کوتاه)
۱۱۶ قطعی سنسور گرمایش از کف
۱۱۸ خطا در خواندن دمای سنسور رفت یا برگشت
۱p1 عدم گردش یا وجود آب: سرعت افزایش دمای رفت NTC1 بیش از ۷ درجه در ثانیه
۱p2 عدم گردش یا وجود آب: اختلاف دمای رفت و برگشت شوفاژ بیش از ۵۵c درجه در ثانیه
۱p3 عدم گردش یا وجود آب: دمای رفت ۱۰c درجه کمتر از دمای برگشت
۱p4 افت آب مدار گرمایش: نیاز به پر کردن
مدار آب گرم مصرفی
کد ارور معنی کد ارور
۲۰۱ اشکال در NTC مصرفی
۲۰۲ اشکال در سنسور دمای پایینی منبع ذخیره خورشیدی
۲۰۳ اشکال در NTCمنبع ذخیره
A3 204 اشکال در سنسور کلکتور خورشیدی
E 205 اشکال در سنسور ورودی سیستم خورشیدی
۲۰۷ گرم شدن بیش از حد کلکتور خورشیدی
۲۰۸ پایین بودن دمای کلکتور خورشیدی
۲۰۹ گرم شدن بی از حد منبع ذخیره
برد اصلی
کد ارور معنی کد ارور
۳۰۱ خطا در برد صفحه نمایش
۳۰۲ اختلال در ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش
۳۰۳ خطا در برد اصلی
A3 304 فشار دادن دکمه ریست بیش از ۵ مرتبه در ۱۵ دقیقه
E 305.6.7 خطا در برد اصلی تجهیزات جانبی
۴۰۱ اختلال در عملکرد مودم
۴۰۶ اختلال در عملکرد مودم
۴۰۷ خطا در سنسور اتاقی احتراق و تشخیص شعله
۵۰۱ عدم وجود شعله
۵۰۲ عدم تشخیص شعله در زمان فعال بودن شیذر گاز
۵p1 عدم موفقیت در تشکیل شعله (با اول)
۵p2 عدم موفقیت در تشکیل شعله (بار دوم)
۵p3 یکنواخت نبودن شعله
۵p4 سه مرتبه تکرار جدا شدن شعله
ورود هوا / خروج محصولات احتراق
کد ارور معنی کد ارور
۶۰۱ فعال شدن ترموستات دود (در نوع محفظه احتراق باز)
۶۰۲ فعال شدن ترموستات دود
۶۰۴ سرعت پایین فن یا عدم عملکرد پرشر سوییچ دود
A3 607 فعال باقی ماندن پرشر سوییچ دود
E 6p1 تاخیر در بسته شدن پرشر سوییچ دود
۶۱۲ عدم عملکرد پرش سوییچ دود در زمان روشن شدن فن
۷۰۱ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۲ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۲
۷۰۳ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور رفت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۴ باز یا اتصال کوتاه شدن سنسور برگشت حرارتی ناحیه ۳
۷۰۶ افزایش بیش از حد دما در ناحیه ۲
لیست کدهای ارور پکیج آریستون مدل گنیا ماکسی
کد ارور معنی کد ارور
۸۰ افزایش بیش از حد (فیوز حد)
۷۰/۸۰ عدم تشکیل یا تشخیص شعله
۶۰/۸۰ فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله اول روشن شدن پمپ)
A3 60/70 فعال شدن سیستم ضد یخ زدگی (مرحله دوم روشن شدن پمپ و مشعل)
E 60/70/80 نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد)
۵۰ نشتی مدار آب (اختلاف بین سنسور های رفت و برگشت اصلی بیش از ۱۰ درجه سانتی گراد)
۵۰/۷۰ باز بودن مدار NTC ثانویه آب گرم بهداشتی
۵۰/۷۰/۸۰ باز بودن مدار NTC اصلی آب رفت
۵۰/۶۰/۸۰ باز بودن مدار NTC اصلی آب برگشت
۵۰/۶۰/۷۰ مدار NTC اصلی آب برگشت (اتصال کوتاه ) است
۴۰/۷۰ تلاش برای احتراق در زمان کار کردن مشعل
۴۰/۶۰ خطای فیوز ۱/۲۵ برد اصلی یا کابل ارتباطی آن
۴۰/۶۰/۸۰ نبودن جریان هوا توسط فن (اتصال پرشر سوئیچ دود پس از گذشت ۱ دقیقه از صدور فرمان کار کردن فن هنوز برقرار نشده است)
۴۰/۶۰/۷۰ خطای پرشر سوئیچ دود
۴۰/۵۰/۸۰ باز بودن مدار NTC اصلی آبگرم
۴۰/۵۰/۷۰/۸۰ دمای بیش از حد داخل منبع بیش از ۸۰ درجه
۳۰ اشکال در برقراری ارتباط بین دو برد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *