گاهی علائمی در یخچال‌ها مشاهده می‌شود که باید معنی آن‌ها را بدانیم تا به دنبال راه حل مناسب بگردیم. ارورهایی که در این بخش مشاهده می‌کنید ممکن است در مدل‌های دیگر یخچال ال‌جی نیز وجود داشته باشد. اما گاهی علت و نحوه عیب‌یابی‌ آن‌ها متفاوت است که بهتر است پیش از هر اقدامی با متخصص مشورت کنید.

در ادامه به ارورهای یخچال ال‌جی و طریقه رفع آن‌ها خواهیم پرداخت.

ارورهای یخچال ال‌جی را رفع کنید

ارورعلت ارور
rاشکال در سنسور یخچال

رفع ارور:

 • مقدار اهم سنسور را بررسی کنید و بعد از بررسی مدار برد، سنسور را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
dسنسور دیفراست دچار مشکل شده است.

رفع ارور:

 • سنسور دیفراست را بررسی نمایید.
 • ترمودیسک و ترموفیوز را نیز لازم است بررسی کنید.
 • در صورت نیاز برد الکترونیکی باید چک شود.
ارورعلت ارور
hاشکال مربوط به هیتر المنت است.

رفع ارور:

 • مقدار مقاومتی که المنت دارد را چک کنید و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
cدر ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد، اشکالی رخ داده است.

رفع ارور:

 • سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را بررسی کنید.
 • برد الکترونیکی و پنل نمایشگر نیز لازم است بررسی شود.
ارورعلت ارور
a1سنسور داخلی فریزر ایراد پیدا کرده است.

رفع ارور:

 • سیم های ارتباطی را بررسی کنید و میزان اهم سنسور را چک کنید.
 • در صورت نیاز لازم است سنسور داخل فریزر تعویض شود.
ارورعلت ارور
a2ایرادی در سنسور دیفراست رخ داده است.

رفع ارور:

 • سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 • میزان اهم سنسور را چک بکنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
a3دیفراست کار خودش را به خوبی انجام نمی دهد.

رفع ارور:

 • سنسور دیفراست را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • برد الکترونیکی را بررسی کرده و در صورت خرابی تعمیر نمایید.
 • ترمودیسک، ترموفیوز، المنت و برد را بررسی نمایید.
 • ممکن است المنت نیاز به تعویض داشته باشد.
ارورعلت ارور
ffایراد فن اپراتور

رفع ارور:

 • موتور فن اپراتور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک کنید.
ارورعلت ارور
CFفن کندانسور دچار ایراد شده است.

رفع ارور:

 • موتور فن کندانسور را بررسی کنید و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را چک بکنید.
ارورعلت ارور
CDدر ارتباطی که میان برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد، اختلالی رخ داده است.

رفع ارور:

 • سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان برطرف کند.
 • همچنین لازم است برد الکترونیکی و نمایشگر را نیز بررسی نمایید.
ارورعلت ارور
FSسنسور فریزر دچار ایراد شده است.

رفع ارور:

 • سیم کشی های سنسور فریزر را چک کنید.
 • سنسور فریزر را در صورت نیاز تعویض کنید.
ارورعلت ارور
rSسنسور یخچال دچار ایراد شده است.

رفع ارور:

 • سیم کشی های سنسور یخچال را چک کنید.
 • سنسور یخچال را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.
ارورعلت ارور
Fdsسنسور دیفراست فریزر دچار اشکال شده است.

رفع ارور:

 • سنسور دیفراست یخچال ال جی را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
rdsسنسور دیفراست یخچال دچار اشکال شده است.

رفع ارور:

 • سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • در صورت نیاز سنسور دیفراست را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
HSسنسور رطوبت یخچال دچار اشکال شده است.

رفع ارور:

 • سنسور رطوبت یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
ارورعلت ارور
ISسنسور یخساز دچار ایراد شده است.

رفع ارور:

 • سنسور یخساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • سنسور یخساز را بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
SSسنسور کشوی یخچال دچار ایراد شده است.

رفع ارور:

 • سنسور کشوی یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
 • سنسور کشوی یخچال را در صورت نیاز تعویض کنید.
ارورعلت ارور
rtدمای اتاق بیش از حد نرمال است.

رفع ارور:

 • این خطا زمانی نمایش داده می شود که دمای کابین یخچال بیش از حد نرمال باشد.
 • ابتدا برد الکترونیکی را بررسی نمایید، ممکن است قطعی در اتصالات برد، اشکال در خازن ها، رله، فیوز، پایه های سوکت به وجود آمده باشد.
 • ترمودیسک، ترموفیوز و المنت را بررسی نمایید و مطمئن شوید فرمان درست به برد می دهند.
 • فن های داخل فریزر و یخچال را بررسی نمایید.
 • وظیفه هدایت سرما از فریزر به داخل یخچال بر عهده فن ها می باشد.
 • اگر به هر دلیل عملکرد فن مختل شود، لازم است آن را تعویض نمایید.
 • مطمئن شوید کمپرسور موتور با فشار کافی گاز را به سمت اواپراتور هدایت می کند.
 • در صورتی که کمپرسور کمپرس کافی را نداشته باشد، لازم است کمپرسور موتور تعویض شود.
 • در بعضی موارد ایجاد گرفتگی در لوله های مویی یا کپیلاسیون باعث کیپ شدن مدار و در نتیجه عدم تولید سرما می شود.
 • مطمئن شوید یخچال فریزر شما نشتی گاز نداشته باشد.
 • در بعضی از یخچال فریزرها کندانسور داخل بدنه یخچال تعبیه شده است و در بعضی دیگر کندانسور بیرون یخچال است.
 • ابتدا نشتی گاز را بررسی نمایید و پس از آن در صورت سالم بودم اقدام به شارژ گاز نمایید.
ارورعلت ارور
COاین اخطار، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزاست.

رفع ارور:

 • سیم کشی های مربوطه را بررسی نمایید و در صورت نیاز از تعمیرکار بخواهید که خطاهای یخچال ال جی را برایتان برطرف کند.
ارورعلت ارور
CFایراد مربوط به فن کندانسور است.

رفع ارور:

 • فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید.
 • در صورت نیاز می توانید فن داخل فریز را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
rfایراد مربوط به فن فریزر است.

رفع ارور:

 • فن فریزر را از نظر اشکلات مکانیکی و الکترونیکی چک کنید.
 • در صورت نیاز می توانید فن داخل فریز را تعویض نمایید.
ارورعلت ارور
dHدیفراست ضعیف شده است.

رفع ارور:

 • سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
ارورعلت ارور
ITسیستم داخل یخساز دچار ایراد شده است.

رفع ارور:

 • سیستم داخل یخساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید.
ارورعلت ارور
gfفلومتر خطا داده است.

رفع ارور:

 • فشار و جریان آب ورودی را بررسی کنید.
ارورعلت ارور
dFدیفراست دچار مشکل شده است.

 رفع ارور :

 • فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید .
ارورعلت ارور
dHدیفراست دچار مشکل شده است.

رفع ارور:

 • فیوز و هیتر دیفراست را بررسی کنید و اتصالات برد کنترل را چک کنید.
ارورعلت ارور
IFفن یخساز مشکل پیدا کرده است.

رفع ارور:

 • چک کنید که فن یخ‌ساز گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید.

ولی به خاطر داشته باشید که برخی خطاها تنها به کمک تکنسین متخصص باید بررسی شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *