در این مقاله به بررسی ارورهای یخچال فریزر کنمور و نحوه برطرف کردن آنها می پردازیم. با ما همراه باشید.

ارور یخچال فریزر کنمورعلت ارور
ER-FSخطای سنسور فریزر
ER-RSخطای سنسور یخچال
ER-DSخطای سنسور دیفراست
ER-ISخطای سنسور یخ ساز
ER-DHعملکرد دیفراست ضعیف
ER-IFعملکرد غیرعادی موتور فن BLDC برای یخ سازی
ER-FFعملکرد غیرعادی موتور فن BLDC برای فن اواپراتور
ER-CFعملکرد غیرعادی موتور فن BLDC برای فن کندانسور
ER-COخطای ارتباطی

لیست ارورهای یخچال فریزر کنمور و راه حل آن

جدول بالا را کامل مطالعه کردید؟ در این بخش نگاه موشکافانه تری به دلایل نمایش ارورهای یخچال فریزر کنمور و همچنین راهکارهای مناسب برای برطرف کردن ارورهای جدول بالا خواهیم داشت. این بخش را تا انتها مطالعه کنید و ترجیحاً سعی کنید موارد مربوط به هر ارور را به خاطر بسپارید یا جایی یادداشت کنید تا در صورت مواجهه با هرکدام از آنها بدانید بهترین واکنش ممکن چیست. فقط یک نکته بسیار مهم! هر کجا که قرار است مقادیر مقاومت سنسورها یا قطعات دیگر را بررسی کنید، حتماً ابتدا دستگاه را از برق بکشید و صبر کنید تا ولتاژ دستگاه کاملاً تخلیه شود.

1- ارور ER-FS یخچال فریزر کنمور

علت: دلیل آنکه با کد خطای ER-FS یخچال فریزر Kenmore مواجه می شویم، تشخیص خرابی سنسور فریزر یا اتصال کوتاه و مدار باز شدن سیم های این سنسور است. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «FS» را نمایش می دهد.

راه حل: برای اینکه بتوانید ارور ER-FS یخچال فریزر کنمور را حل کنید، باید سنسور فریزر را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز به تعمیر و تعویض اتصالات آن بپردازید. اگر حتی پس از تعویض سیم ها ارور ادامه داشت، مشکل از خود سنسور یخچال است و باید به فکر تعویض آن باشید.

2- ارور ER-RS یخچال فریزر Kenmore

علت: علتی که منجر به نمایش ارور ER-RS یخچال فریزر کنمور می شود، خرابی سنسور یخچال یا اتصالات آن است که با یکی از ارورهای یخچال فریزر کنمور هشدار داده می شود. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «RS» را نمایش می دهد.

راه حل: برای برطرف کردن کد خطای ER-RS یخچال فریزر کنمور، به سراغ سنسور یخچال بروید و عملکرد آن را به همراه کلیه اتصالات مربوط به آن را چک کنید. کلیه اتصالات خراب و حتی سنسور معیوب باید جایگزین شوند. اگر موفق نشدید خودتان در خانه این ارور را برطرف کنید، با یک مرکز مجاز و معتبر خدمات  تعمیر یخچال کنمورتماس بگیرید.

3- ارور ER-DS یخچال فریزر کنمور

علت: دلیل اصلی نمایش کد خطای ER-DS یخچال فریزر کنمور، تشخیص نقص و خرابی در محل سنسور دیفراست دستگاه است که علت آن می تواند مربوط به اتصال کوتاه یا مدار باز شدن سنسور باشد. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «DS» را نمایش می دهد.

راه حل: برای رفع ارور ER-DS یخچال فریزر Kenmore، باید میزان مقاومت سنسور دیفراست را اندازه بگیرید و از سلامت این سنسور مطمئن شوید. سیم هایی که یک سر آنها به این سنسور وصل می شود را کاملاً چک کنید و در صورت مشاهده کوچکترین خرابی در هر کدام از آنها، سیم معیوب را تعویض کنید. نهایتاً در صورت ادامه دار بودن مسئله سنسور خراب باید تعویض شود.

4- ارور ER-IS یخچال فریزر کنمور

علت: دلیلی که منجر به نمایش ارور ER-IS یخچال فریزر کنمور می شود، این است که دستگاه خرابی سنسور یخ ساز را تشخیص داده و اکنون با یکی از ارورهای یخچال فریزر کنمور به ما هشدار می دهد. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «IS» را نمایش می دهد.

راه حل: به منظور برطرف کردن کد خطای ER-IS یخچال فریزر کنمور، به سراغ سنسور یخ ساز دستگاه بروید و اتصالات آن را از لحاظ اتصال کوتاه یا مدار باز بودن بررسی کنید. مقاومت خود سنسور را اندازه بگیرید و بررسی کنید که در محدوده مجاز تعیین شده باشد. در صورت مشاهده هرگونه خرابی در این بخش، احتمالاً نیاز است کل مجموعه یخ ساز را تعویض کنید.

5- ارور ER-DH یخچال فریزر کنمور

علت: دلیل نمایش کد خطای ER-DH یخچال فریزر کنمور، تشخیص عملکرد بسیار ضعیف سیستم دیفراست است که باعث شده دمای سنسور بالاتر از 40 درجه فارنهایت نرود. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «DH» را نمایش می دهد.

راه حل: برای حل ارور ER-DH یخچال فریزر Kenmore، ابتدا هیتر دستگاه و کلیه اتصالات آن را به دقت بررسی کنید. سپس به سراغ سیستم دیفراست بروید و عملکرد آن را بررسی کنید. اگر احساس می کنید خرابی قطعات دیگری مثل ترمودیسک، ترموفیوز، برد و سنسور دیفراست باعث بروز این مشکل شده است، آنها را جایگزین کنید و یک بار دیگر نمایش ارور را بررسی کنید. در صورت ادامه دار بودن مسئله با مراکز تعمیرات لوازم خانگی تماس بگیرید.

6- ارور ER-IF یخچال فریزر کنمور

علت: مشکلی که منجر به نمایش کد خطای ER-IF یخچال فریزر کنمور می شود، مربوط به عملکرد غیرعادی موتور فن BLDC برای یخ سازی است. هرگاه مدت زمان دریافت سیگنال فیدبک حین عملکرد موتور BLDC FAN کمتر از 115 ثانیه باشد، دستگاه با ارور ER-IF به ما هشدار می دهد. نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «IF» را نمایش خواهند داد.

راه حل: اگر می خواهید ارور ER-IF یخچال فریزر کنمور را در خانه حل کنید، باید دانش الکترونیکی و مهارت کافی برای بررسی فن موتور یخ ساز را داشته باشید. ممکن است اتصالات این بخش ضعیف باشند، محفظه فن یخ ساز گیر کرده یا از کار افتاده باشد. همچنین احتمال دارد اتصالات مدار بین فن یخ ساز و برد الکترونیکی مشکل پیدا کرده باشد. در صورتی که خودتان نتوانید این ارور را برطرف کنید می توانید با مرکز تعمیرات تخصصی داره چاره تماس بگیرید.

7- ارور ER-FF یخچال فریزر کنمور

علت: علت نمایش ارور ER-FF یخچال فریزر Kenmore مربوط به عملکرد غیرعادی موتور فن BLDC برای فن اواپراتور دستگاه است. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «FF» را نمایش می دهد.

راه حل: برای حل کردن کد خطای ER-FF یخچال فریزر کنمور، در مرحله اول باید عملکرد موتور فن اواپراتور و پروانه های آن را چک کنید و مطمئن شوید که اتصالات این بخش کاملاً سالم باشند. سپس به سراغ برد الکترونیکی دستگاه بروید و محل خرابی را در این قطعه جستجو کنید.

8- ارور ER-CF یخچال فریزر کنمور

علت: علت آنکه با کد خطای ER-CF یخچال فریزر کنمور مواجه شده ایم، مربوط به عملکرد غیرعادی موتور فن BLDC برای فن کندانسور است. در این شرایط یا موتور فن کنداسور دچار خرابی شده یا ایرادی در مسیر سیم کشی بین این قطعه با برد کنترل اصلی اتفاق افتاده است و دستگاه این مشکل را با ارورهای ER-CF  به ما هشدار می دهد. نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «CF» را نمایش خواهند داد.

راه حل: اگر در جستجوی راهی برای رفع ارور ER-CF یخچال فریزر کنمور هستید، پیشنهاد می کنیم قبل از آنکه با مرکز خدمات و تعمیرات خطیبی تماس بگیرید و از متخصصین ما کمک بخواهید، به سراغ موتور فن کندانسور بروید و عملکرد آن را بررسی کنید. اگر احساس می کنید نیاز به تعویض فن کندانسور است، آن را با یک قعطه سالم جایگزین کنید. در نهایت برد الکترونیکی و کلیه اتصالات مربوط به آن را چک کنید که دچار خرابی نشده باشند.

9- ارور ER-CO یخچال فریزر کنمور

علت: علتی که منجر به نمایش ارور ER-CO یخچال فریزر Kenmore می شود، وقوع خطای ارتباطی بین برد کنترلی اصلی و صفحه نمایشگر است. در این شرایط نمایشگر دمای فریزر «ER» و نمایشگر دمای یخچال «CO» را نمایش خواهند داد.

راه حل: برای آنکه بتوانید کد خطای ER-CO یخچال فریزر کنمور را برطرف کنید، مستقیماً به سراغ برد کنترل الکترونیکی (PCB) و سیم کشی های آن بروید و کلیه اتصالات و سیم کشی های آن را از نظر بگذرانید. کوچکترین خرابی در محل برد الکترونیکی یا پنل نمایشگر می تواند منجر به این ارور شود. چنانچه احساس می کنید دانش و مهارت کافی برای عیب یابی برد الکترونیکی را در خانه ندارید، با مهندسین ما در مرکز خدمات خطیبی تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

عیب یابی یخچال فریزر کنمور

علل برفک زدن یخچال فریزر کنمور

 • سیستم دیفراست یخچال دچار مشکل شده است، جهت بررسی و تعمیر آن با متخصصین خطیبی تماس بگیرید.
 • اتصالات ان را چک کنید.
 • قطعاتی مانند هیتر، ترمودیسک و برد الکتریکی را نیز بررسی کنید.

مکعب های یخ در یخساز یخچال فریزر کنمور به هم می چسبند

 • احتمالا از یخساز به صورت مکرر استفاده نمی کنید، مخزن یخ را خالی کرده و اجازه دهید یخ های جدیدی ساخته شود.
 • دمای فریزر روی حالت گرما است.
 • دمای فریزر را روی حالت سرما تنظیم کنید.
 • این حالت تا ۲۴ ساعت برای تثبیت شدن زمان می برد.

یخ خارج شده از یخچال فریزر کنمور طعم و بوی بدی دارد

 • یخ ها مدت زیادی است که درون مخزن قرار داشته است.
 • یخ های قدیمی را از مخزن خارج کنید تا یخ جدید ساخته شود.
 • آب ورودی به یخساز مشکل داشته و دارای طعم و بو است.
 • همچنین ممکن است بوی مواد غذایی درون فریزر تاثیر گذاشته باشد.

.لامپ یخچال فریزر کنمور روشن نمی­شود

 •  لامپ سوخته است.
 • جریان الکتریکی به یخچال نمی رسد.
 • فیوز و جریان برق خانه را بررسی کنید در صورتی که مشکلی وجود نداشت جهت رفع عیب با تکنسین های کاردان ما تماس بگیرید.

درب یخچال فریزر کنمور بسته نمی­شود

 • اگر یکی از درب ها را به شدت ببندید، درب دیگر یخچال باز می­ شود.
 • سطحی که یخچال بر روی آن قرار گرفته است صاف نبوده و یخچال تراز نمی باشد.
 • لاستیک دور درب یخچال فریزر دچار پوسیدگی شده است.

کشوهای یخچال فریزر کنمور به سختی حرکت می­کند

 • مواد غذایی درون کشوها خیلی زیاد است و باید حجم مواد غذایی درون کشو کم کنید.
 • ریل کشوی یخچال کثیف شده و نیاز به تمیز کردن دارد.
 • جهت رفع مشکل از تعمیر کاران سرویس خطیبی کمک بگیرید.

کمپرسور یخچال فریزر کنمور کار نمی­کند

 • احتمالا یخچال در چرخه یخ زدایی قرار دارد و در این حالت کار نکردن کمپرسور طبیعی است.
 • از اتصال دو شاخه به پریز مطمئن شوید.
 • برق خانه قطع است .

یخچال فریزر کنمور یکسره کار می­کند

 • دمای محیط خیلی بالا بوده و طبیعی است که یخچال مدت زمان بیشتری کار کند.
 • اگر یخچال برای مدتی مانند قطعی برق خاموش شده بود، زمانی بین ۸ تا ۱۲ ساعت طول می­کشد تا یخچال خنک شود.
 • یخ ساز یخچال کنمور به صورت اتوماتیک کار می­کند
 • درب ها خیلی مکرر و یا برای مدت زمانی طولانی باز می­مانند.
 • واشر دور درب یخچال خراب است.

. وجود رطوبت در بدنه خارجی و یا بین درهای یخچال فریزرکنمور 

 • هوای بیرون یخچال بسیار مرطوب است.
 • درب یخچال فریزر باز مانده است و سبب ورود هوای گرم به داخل یخچال شده است.

درصورت بروز هر مشکل در یخچال فریزر کنمور متخصصین خطیبی همراه شما خواهند بود.