کولر گازی 

درمبحث کولر گازی می توان به صراحت گفت که بحثی فوق تخصصی می باشد و بر دو بخش تقسیم بندی می گردد بحث اول نصب و بحث دوم نگهداری و تعمیرات می باشد در بحث نصب باید استانداردهای لازم را رعایت نمود و گرنه بازدهی مطلوبی نخواهیم داشت کولر گازی های اسپلیت که نسبت به کولر های پنجره ای خواهان بیشتری دارد اگر بخواهیم علت را جستجو کنیم علت اول بی صدا بودن یا بهتر بگوییم کم صدا بودن ان نسبت به کولر گازی پنجره ای می باشد و دومین علت شیک بودن آن و سومین علت نصب آن در محلی که بیشتر دلخواه ماست است 

موقع نصب کولر گازی اسپلیت باید استانداردهایی را در نظر  گرفت و گاهی اتفاق می افتد که امکان رعایت کلیه استانداردها امکان پذیر نمی باشد  مثال مشتری جایی را برای نصب کولر انتخاب کرده که از نظر فنی کار درستی نمی باشد اگر ما در نظر بگیرییم  که کار خوبی را برای مشتری ارائه نماییم می توانیم ایشان را راهنمایی فنی بکنیم تا ایشان متقاعد به رعایت نصب صحیح شود 

ارتفاع نصب پانل داخلی یکی از مهم ترین شاخص هایی است که باید رعایتد نمود بر فرض مثال دیواری که 3 متر ارتفاع دارد از 230سانت جبهه هوای گرم شروع می شود و نباید پانل در بالاترین نقطه دیوار نصب کرد و همچنین جلوی پرتاب سرما باز باشد بصورتی نباشد که دیوار مقابل در 1 متری پانل قرار گیرد 

و همچنین پانل بیرونی همان کمپرسور  در محلی که پرتاپ هوای گرم آزاد باشد و ارتفاع نسبت به پانل بیرونی پایین تر باشد 

متاسفانه در بیشتر نصب ها دیده می شود که در پشت بام نصب می شود این نصب در بلند مدت در عمر دستگاه تاثیر گذار خواهد بود که از دید فنی شرح داده خواهد شد 

قطعات تشکیل دهنده کولر های گازی همانند  بقیه سیستم های مبرد قطعات اصلی و فرعی دارند 

یونیت بیرونی 

کمپرسور – کندانسور- فن کندانسور و کابین – شیر رفت و برگشت- لولبه مویی

یونیت داخلی 

اواپراتور – فن اواپراتور- برد کنترل – لوله های رابط 

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

متن سربرگ خود را وارد کنید