ارور یخچال فریزر از جمله ویژگی‌هایی است که شرکت‌های سازنده جهت پیشگیری از ایجاد خرابی‌های جدی ارائه می‌دهند. شرکت هیتاچی نیز جهت پیشگیری از وارد شدن صدمات جدی به یخچال فریزر و سایدهای تولید شده در این شرکت تمامی کد خطاها و ارور‌های مربوط به دستگاه را در دفترچه‌ای تحت عنوان دفترچه راهنمای کاربر ارائه می‌دهد. در این دفترچه نوع هر ارور، علت نمایش و نحوه رفع و تعمیر آن توضیح داده شده است.

ارور یخچال هیتاچی کد خطای F0 02

ارورعلت ارور
F0 02ارتباط برد اصلی و برد پنل نمایشگر دچار مشکل شده است.

نحوه رفع عیب کد خطای F0 02 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • برد الکترونیکی را به همراه اتصالات آن بررسی نمایید.
 • برد پنل نمایشگر را بررسی کرده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر نمایید.
 • اتصالات میان برد اصلی و برد پنل نمایشگر را بررسی نمایید.

کد ارور  F0 03 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 03در این ارور واحد IM دچار خطا در عملکرد شده است.

نحوه عیب یابی کد ارور F0 03 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • یخچال را از پریز برق جدا کنید و با نمایندگی تعمیرات یخچال هیتاچی تماس حاصل نمایید.

اعلت اخطار F0 04 یخچال فریزر هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 04در این کد خطا محفظه دیفراست فریزر عملکرد غیرطبیعی دارد.

نحوه رفع عیب کد اخطار F0 04 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • با اهم متر، خرابی سنسور دیفراست یخچال را بررسی کنید.
 • قطعات ترمودیسک، ترموفیوز و  المنت دیفراست را بررسی نموده و در صورت نیاز تعویض نمایید.
 • ممکن است برد الکترونیکی دچار مشکل شده باشد.
 • در این حالت بهتر است آن را بررسی نموده و تعمیر نمایید.

دلیل هشدار کد اخطار F0 05 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 05این کد خطا به علت کارکرد غیرطبیعی سنسور IM ایجاد شده است.

نحوه عیب یابی هشدار کد اخطار F0 05 یخچال هیتاچی:

 • با اهم متر، مقدار اهم سنسور را بررسی کنید.
 • در صورت خرابی، سنسور را تعویض کنید.
 • خرابی برد را نیز بررسی کنید.
 • جدا کردن یخچال از برق و تماس با تعمیرکار متخصص برای بررسی تخصصی تر یخچال هیتاچی آخرین راه حل برای رفع این کد خطا است.

دلیل آلارم کد خطای F0 07 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 07این کد خطا به علت ناهنجاری رله اور کارنت ایجاد شده است.

نحوه رفع عیب کد خطای F0 07 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • رله و اورلود را بررسی نمایید.
 • احتمالا نیاز به تعویض رله و اورلود پیدا خواهید کرد.

علت ارور یخچال هیتاچی کد خطای F0 08

ارورعلت ارور
F0 08این کد خطا به علت مشکل در موتور یخچال ایجاد شده است. علت ثانوی این ارور نشتی گاز از یخچال است.

نحوه رفع عیب کد خطای F0 08 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • در این ارور کمپرسور عملکرد غیرطبیعی دارد.
 • مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

دلیل کد ارور F0 09 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 09اشکال در کمپرسور

نحوه رفع عیب کد خطای F0 09 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • برای رفع مشکل کمپرسور ابتدا مطمئن شوید کمپرس کافی را داشته باشد.
 • فن کمپرسور را نیز بررسی نمایید، عملکرد معیوب فن نیز ممکن است باعث خرابی کمپرسور شده باشد.
 • ممکن است لازم داشته باشید کمپرسور را تعویض یا تعمیر نمایید.

علت اخطار F0 11 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 11این کد خطا به علت مشکل در سرعت کمپرسور ایجاد شده است.

نحوه رفع عیب کد خطای F0 11 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • کمپرسور را به طور کامل بررسی نمایید.
 • ممکن است نیاز به تعمیر یا تعویض کمپرسور داشته باشید.

علت آلارم F0 12 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 12این کد خطا به علت مشکل در موتور FR یخچال ایجاد شده است.

نحوه رفع عیب کد خطای F0 12 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • این کد خطا مربوط به اشکال در موتور دستگاه است.
 • موتور را بررسی نموده و در صورت نیاز تعمیر نمایید.

ارور یخچال هیتاچی کد خطای F0 13

ارورعلت ارور
f0 13موتور فن k دچار مشکل شده است.

نحوه رفع عیب کد خطای F0 13 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • موتور فن k را بررسی نمایید.
 • پروانه های فن را نیز مورد بررسی قرار دهید که دچار گرفتگی یا شکستگی نشده باشد.
 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

کد خطای F0 14 یخچال هیتاچی

ارورعلت ارور
F0 14در این کد خطا با ولتاژ منبع تغذیه مواجه هستیم و افت ولتاژ ممکن است به یخچال آسیب وارد کند.

طریقه رفع عیب کد خطای F0 14 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • ولتاژ وارد شده به مدار کم شده است.
 • برای جلوگیری از نوستان برق و کاهش یا افزایش ناگهانی ولتاژ برق یک ترانس یا محافظ به دستگاه متصل نمایید.
 • ممکن است نوسان برق موجب بروز اشکال در برد الکترونیکی شده باشد.

مشکل ارور یخچال هیتاچی کد خطای F0 15

ارورعلت ارور
F0 15اشکال در موتور F2

نحوه رفع عیب کد خطای F0 15 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

دلیل ارور یخچال هیتاچی کد خطای F0 16

ارورعلت ارور
F0 16خطا در فن RR

نحوه رفع عیب کد خطای F0 16 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

ارور یخچال هیتاچی کد خطای F0 18

ارورعلت ارور
F0 18خرابی در سنسور دیفراست

نحوه رفع عیب کد اخطار F0 18 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • جهت رفع مشکل سنسور دیفراست ابتدا خود سنسور را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.
 • برد الکترونیکی لازم است بررسی شده و در صورت نیاز تعمیر شود.
 • قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت را بررسی نمایید.

اخطار F1 01  یخچال فریزر هیتاچی

ارورعلت ارور
F1 01این کد خطا به علت خرابی سنسور انجماد

نحوه رفع عیب کد اخطار F1 01 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • با اهم متر مقدار اهم سنسور انجماد را بررسی کنید.
 • در صورت خرابی سنسور باید جایگزین شود.
 • خرابی برد یخچال نیز ممکن است موجب عملکرد معیوب سنسور انجماد شود.
 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

آلارم F1 02 یخچال فریزر هیتاچی

ارورعلت ارور
F1 02سنسور دمای محیطی یخچال معیوب شده است.

نحوه رفع عیب آلارم کد خطای F1 02 یخچال هیتاچی به قرار زیر است:

 • با اهم متر خرابی سنسور محیطی یخچال را بررسی کنید.
 • سیم های سنسور بررسی شود در صورت نیاز سنسور محیطی را بررسی نمایید.
 • برد الکترونیکی نیز ممکن است موجب ایراد در عملکرد سنسور محیطی شود.
 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

هشدار F1 03 یخچال فریزر هیتاچی

ارورعلت ارور
F1 03خطا در سنسور TC

رفع عیب کد خطای F1 03 یخچال هیتاچی:

 • با اهم متر خرابی سنسور محیطی یخچال را بررسی کنید.
 • خرابی برد
 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

ارور یخچال فریزر هیتاچی کد خطای F1 04

ارورعلت ارور
F1 04خطا در سنسور دیفراست

رفع عیب ارور F1 04 یخچال هیتاچی:

 • با اهم متر خرابی سنسور را بررسی کنید.
 • جهت رفع مشکل سنسور دیفراست ابتدا خود سنسور را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.
 • برد الکترونیکی لازم است بررسی شده و در صورت نیاز تعمیر شود.
 • قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت را بررسی نمایید.

ارور یخچال فریزر هیتاچی کد خطای F1 06

ارورعلت ارور
F1 06سنسور دمای داخلی یخچال

عیب یابی کد خطای F1 06 یخچال هیتاچی:

 • با اهم متر خرابی سنسور را بررسی کنید.
 • در صورت خرابی، سنسور را جایگزین کنید.
 • خرابی برد الکترونیکی نیز می تواند باعث بروز این خطا شود.
 • فن داخل یخچال را نیز بررسی نمایید و در صورت نیاز تعمیر کنید.
 • برای رفع این عیب یخچال را از برق جدا کنید و با تعمیرکار متخصص تماس حاصل نمایید.

ارور یخچال فریزر هیتاچی کد خطای F1 10

ارورعلت ارور
F1 10در این کد خطا سنسور دیفراست عملکرد صحیحی ندارد.

جهت رفع عیب کد اخطار F1 10 یخچال هیتاچی موارد زیر را بررسی کنید:

 • با اهم متر خرابی سنسور را بررسی کنید.
 • جهت رفع مشکل سنسور دیفراست ابتدا خود سنسور را بررسی نمایید و در صورت نیاز تعویض کنید.
 • برد الکترونیکی لازم است بررسی شده و در صورت نیاز تعمیر شود.
 • قطعات ترمودیسک، ترموفیوز، المنت را بررسی نمایید.

ارور یخچال فریزر هیتاچی کد خطای F3 01

ارورعلت ارور
F3 01دمای فریزر بالا است و داخل آن خنک نیست.

نحوه رفع عیب کد خطای F3 01 یخچال هیتاچی به شرح زیر است:

 • اگر دمای داخل فریزر افزایش یافته و داخل آن خنک نیست، ابتدا به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.
 • مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
 • قدم بعدی این است که شارژ و گاز را بررسی نموده و در صورت کمبود از یک تکنسین بخواهید گاز به یخچال اضافه کند.
 • لاستیک های معیوب دور درب فریزر نیز می توانند باعث گرم شدن داخل فریزر شوند.
 • در این شرایط باید اقدام به تعویض نوار درب یخچال کنید.

ارور یخچال فریزر هیتاچی کد خطای F3 02

ارورعلت ارور
F3 02دمای یخچال و فریزر بالا است و کابین داخلی سرد نیست.

رفع عیب آلارم یا هشدار کد خطای F3 02 یخچال هیتاچی:

 • اگر دمای داخل فریزر افزایش یافته و داخل آن خنک نیست، ابتدا به بررسی برد الکترونیکی بپردازید.
 • مطمئن شوید کمپرسور کمپرس کافی را داشته باشد.
 • قدم بعدی این است که شارژ و گاز را بررسی نموده و در صورت کمبود از یک تکنسین بخواهید گاز به یخچال اضافه کند.
 • لاستیک های معیوب دور درب نیز می توانند باعث گرم شدن داخل فریزر شوند.
 • اگر علاوه بر فریزر، یخچال خنک نمیکند، دریچه دمپر و فن داخل فریزر را نیز بررسی نمایید.

عیب یابی یخچال فریزر هیتاچی

گاهی اوقات فقط آشنایی با کدهای ارور یخچال فریزر هیتاچی برای حل مشکل کافی نیست. زیرا در بعضی مواقع ممکن است اصلا کد خطایی روی صفحه نمایش ظاهر نشود. در این حالت وظیفه عیب یابی ایرادات دستگاه کاملا به عهده افراد است که باید با توجه به علائم ظاهری به وجود آمده، علت و محل خرابی را یافته و آن را برطرف کرد. ما در ادامه در مورد تکنیک هایی جهت عیب یابی یخچال فریزر هیتاچی در مواقع عدم نمایش کد ارور، صحبت خواهیم کرد.

1. یخچال فریزر هیتاچی به اندازه کافی خنک نمی کند

علت احتمالی: موارد زیر می تواند دلایل خنک نشدن یخچال فریزر هیتاچی به اندازه کافی باشد:

 • قرار گرفتن یخچال فریزر هیتاچی زیر نور مستقیم خورشید
 • خیلی گرم بودن یا خیلی سرد بودن محیط اطراف یخچال فریزر
 • تنظیم نادرست دما
 • پر کردن بیش از حد یخچال فریزر هیتاچی
 • باز و بسته کردن زیاد درب یا خوب بسته نشدن آن به دلیل آسیب دیدگی لاستیک درزگیر دور درب ها
 • کثیف بودن لاستیک درزگیر دور درب
 • نصب یخچال فریزر نزدیک به منابع گرمایشی مانند شوفاژ
 • قرار دادن مواد غذایی داغ درون یخچال فریزر
 • تنظیم نبودن لولاهای درب به علل مختلف مثل قرارگیری مواد غذایی سنگین روی قفسه های درب
 • بسته شدن دریچه های هوا
 • ایراد فن اواپراتور و کندانسور یخچال فریزر Hitachi
 • یخ زدگی کویل های اواپراتور به دلیل خرابی تایمر، المنت گرمایشی، ترموستات و یا برد الکترونیکی

راه حل: اگر مواد غذایی در یخچال فریزر هیتاچی به خوبی خنک نمی شوند، انجام موارد زیر توصیه می شود:

 • از نصب یخچال در کنار منابع گرمایشی یا زیر نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
 • دمای محیط اطراف یخچال فریزر باید نه خیلی سرد باشد و نه خیلی گرم
 • دمای یخچال فریزر را به درستی تنظیم نمایید.
 • از پر کردن بیش از حد و قرار دادن مواد غذایی داغ در یخچال فریزر بپرهیزید.
 • درب را زیاد باز و بسته نکنید و از بسته شدن صحیح آن و سالم بودن نوار درزگیر دور درب مطمئن شوید.
 • لاستیک درزگیر درب را با یک دستمال نمدار و شوینده تمیز کنید.
 • لولاهای درب یخچال فریزر هیتاچی را تراز کنید تا به درستی روی بدنه دستگاه چفت شوند.
 • از عدم انسداد دریچه های هوا مطمئن شوید تا از ورود هوای خنک جلوگیری نشود.
 • اگر فن اواپراتور یا کندانسور مشکل دارد، آن ها را تعویض کنید.
 • در صورت یخ زدگی کویل های اواپراتور یخچال فریزر Hitachi، قطعه خراب در سیستم یخ زدایی را تعویض نمایید.

یخ زدگی کویل های اواپراتور یخچال فریزر هیتاچی یکی از دلایل خنک نکردن مواد غذایی

2. مواد غذایی در قسمت یخچال هیتاچی یخ می زند

علت احتمالی: یخ زدن مواد غذایی در یخچال هیتاچی به دلایل زیر است:

 • تنظیم نادرست دمای یخچال فریزر هیتاچی
 • قرار دادن سبزیجات یا مواد غذایی با رطوبت زیاد در نزدیکی دریچه ورود هوای خنک

راه حل: در صورتی که متوجه یخ زدگی مواد غذایی در یخچال فریزر هیتاچی شده اید، برای رفع مشکل اقدامات زیر را انجام دهید:

 • دمای یخچال فریزر هیتاچی را به درستی تنظیم کنید.
 • مواد غذایی با رطوبت زیاد یا سبزیجات را در جلوی دریچه ورودی هوای سرد قرار ندهید و کلا مواد غذایی را با فاصله از هم بچینید.

3. قطرات آب بیرون یخچال فریزر هیتاچی جمع می شود

علت احتمالی: تجمع رطوبت در دیواره بیرونی و همچنین لاستیک درزگیر درب یخچال فریزر هیتاچی به دلیل رطوبت هوا است که در مناطق مرطوب طبیعی است. همچنین این اتفاق به دلیل پایین بودن زیاد دمای یخچال فریزر نیز اتفاق می افتد.

راه حل: برای رفع قطرات آب جمع شده روی یخچال فریزر هیتاچی در هوای مرطوب، باید با یک دستمال، فقط آن را خشک کنید، زیرا این اتفاق طبیعی است. سپس دمای دستگاه را چک کنید که خیلی پایین نباشد.

4. در داخل یخچال فریزر هیتاچی قطرات آب دیده می شود

علت احتمالی: تجمع قطره های آب درون یخچال فریزر هیتاچی به دلایل زیر است:

 • بسته نبودن کامل درب یخچال فریزر هیتاچی یا باز و بسته کردن زیاد آن
 • رطوبت زیاد هوای بیرون اطراف یخچال فریزر هیتاچی
 • قرار دادن مواد غذایی با آب زیاد بدون درپوش مثل مقدار زیادی سبزیجات

راه حل: برای رفع مشکل جمع شدن قطرات آب درون یخچال فریزر هیتاچی ابتدا قطرات را با دستمال خشک کنید و سپس لاستیک دور درب را چک کنید که آسیب ندیده باشد و در صورت نیاز، آن را تعویض کنید. همچنین مواد غذایی با رطوبت زیاد را در ظروف درپوش دار نگهداری کنید.

5. یخچال فریزر هیتاچی بوی بد می دهد

علت احتمالی: احساس بوی ناخوشایند از یخچال فریزر هیتاچی به دلیل نگهداری مواد غذایی بودار بدون درپوش است.

راه حل: برای رفع مشکل بوی نامطبوع یخچال فریزر هیتاچی، باید روی همه مواد غذایی را بپوشانید و جهت نگهداری آن ها از ظروف درب دار استفاده کنید.

6. یخچال فریزر هیتاچی صدای بلند می دهد

علت احتمالی: صدا دادن زیاد یخچال فریزر هیتاچی به علل زیر است:

 • پایه های یخچال فریزر هیتاچی بصورت صحیح روی زمین قرار نگرفته اند.
 • دیواره های یخچال فریزر به وسایل اطراف آن ها برخورد می کند.
 • کارکرد کمپرسور به دلیل نصب تازه و یا باز و بسته کردن زیاد درب ها

راه حل: برای رفع مشکل صدای بلند یخچال فریزر هیتاچی باید دستگاه بصورت صحیح و در محل مناسب نصب شود که کم ترین لرزش و کم ترین برخورد را با لوازم اطراف خود داشته باشد. همچنین سعی کنید که درب ها را زیاد باز و بسته نکنید تا یخچال فریزر Hitachi فرصت خنک سازی فضای داخلی را داشته باشد.

7. یخچال فریزر هیتاچی صداهای عجیب می دهد

علت احتمالی: صداهای یخچال فریزر هیتاچی به دلیل عملکرد طبیعی دستگاه است که به دو مورد آن در زیر اشاره می کنیم:

 • صدای جریان آب یا قل قل آب: این صدا مربوط به حرکت مایع مبرد است که وظیفه آن خنک کردن یخچال فریزر هیتاچی است.
 • صدای ترک برداشتن: این صدا به دلیل انقباض و انبساط قطعات داخل یخچال فریزر هیتاچی است که تحت تاثیر تغییر دما اتفاق می افتد.

راه حل: صداهایی مانند جریان آب یا قل قل آب و صدای ترک خوردن از یخچال فریزر هیتاچی به دلیل عملکرد عادی دستگاه است و نیاز به برطرف کردن ندارد.

8. دکمه های کنترل پنل یخچال فریزر هیتاچی کار نمی کنند

علت احتمالی: کار نکردن کلیدهای روی صفحه کنترل پنل یخچال فریزر هیتاچی به دلایل زیر است:

 • فعال بودن قفل کودک یخچال فریزر هیتاچی
 • باز بودن درب
 • تجمع گرد و غبار یا قطره های آب روی دکمه ها
 • فشار دادن دکمه ها با استفاده از دستکش
 • فشار دادن چندین دکمه بطور همزمان

راه حل: در صورتی که دکمه های روی درب یخچال فریزر هیتاچی کار نمی کنند، برای رفع مشکل اقدامات زیر را انجام دهید:

 • قفل کودک یخچال فریزر hitachi را غیر فعال کنید.
 • درب یخچال فریزر هیتاچی را ببندید سپس دکمه ها را فشار دهید.
 • در صورت گرد و خاک گرفتن صفحه کلید و یا تجمع قطرات آب روی آن، با یک دستمال روی کلیدها را پاک کنید.
 • از فشار دادن دکمه ها بطور همزمان و یا فشار دادن آن ها با دستکش یپرهیزید.

9. نمایشگر یخچال فریزر هیتاچی مدام تغییر می کند

علت احتمالی: عوض شدن مداوم صفحه نمایش یخچال فریزر هیتاچی به دلیل این است که دستگاه در حالت store-display است که در این حالت نیز یخچال فریزر خنک نخواهد کرد.

راه حل: اگر صفحه نمایش یخچال فریزر هیتاچی بصورت مداوم تغییر می کند، باید دستگاه را از حالت store-display خارج کنید. برای این کار یک بار یخچال فریزر را خاموش و روشن کنید.

10. سطح دیواره های بیرونی یخچال فریزر هیتاچی گرم است

علت احتمالی: گرم بودن سطح خارجی دیواره های یخچال فریزر هیتاچی به دلیل وجود لوله های ضد شبنم است که از رطوبت گرفتگی دیواره های بیرونی با استفاده از گرم کردن دیواره ها جلوگیری می کند. بخصوص زمانی که تازه یخچال فریزر را راه اندازی کرده اید و یا زمانی که درب ها بطور مداوم باز و بسته می شوند.

راه حل: داغ شدن سطح بیرونی یخچال فریزر هیتاچی نقص به حساب نمی آید، بلکه جزو عملکرد دستگاه است. بنابراین نیاز به اقدام خاصی ندارد.

11. وقتی یک درب یخچال فریزر هیتاچی بسته می شود، درب دیگر باز می شود

علت احتمالی: باز شدن خودبخود درب یخچال فریزر هیتاچی، هنگام بستن درب دیگر آن، به دلیل وجود رابطه بین دو محفظه یخچال و فریزر توسط کانال هوا است. به این صورت که در هنگام بستن یک درب، هوا از این کانال عبور کرده و به درب دیگر فشار می آورد که موجب باز شدن آن می شود.

راه حل: اگر در هنگام بستن یک درب یخچال فریزر هیتاچی، درب دیگر بصورت خودبخود باز می شود، به دلیل بروز یک پدیده طبیعی توسط کانال هوا است که نیاز به اقدام خاصی ندارد، زیرا مشکل به حساب نمی آید. فقط کافی است درب را آرام تر ببندید.