کم بودن سرما در یخچال علت های گوناگونی دارد لذا باید بررسی های لازم را داشته باشیم وقتی صحبت از کم بودن سرما در یخچال پیش می آید اولین علتی که در ذهن مان می گذرد کم بودن گاز است اما باید در نظر داشته باشیم که کم بودذن گاز آخرین گزینه می تواند باشد علت ها را به ترتیب نمایندگی سرویس تبریز خطیبی اولویت خدمتتان تقدیم می کنیم

فن کندانسور / فن تریزون . اتومات . تریزون مخفی. فشار کمپرسور . گاز

اگر کندانسور کثیف باشد و یا فن کندانسور کار نکند سرمای یخچال کم می شود

فن تریزون وقتی فن تریزون کار نکند سرما در داخل کابین یخچال گردذش نخواهدداشت در نتیجه سرما کم است

اگر زود زود اتومات کند سرما کم است

اگر تریزون مخفی از وان بخچال جدا شده باشد و مابین تریزون و وان فاصله ایجاد شده باشد سرما در داخل یخچال کم خواهد شد

اگر فشار کمپرسور مشکل داشته باشد حرکت گاز به کندی انجام می شود در نتیجه سرما کم است

آخرین گزینه که می تواند گاز باشد اگر به هر دلیلی نشتی داشته باشد و گاز کم شده و سرما کم خواهد شد 

نمایندگی آاگ در تبریز در خدمت شما عزیزان می باشد 

ولی در کل نمایندگی سرویس تبریز خطیبی روشی را برای ایراد یابی کلیه سیستم های برودتی ارائه کرده است که براحتی می توان سیستم های برودتی را ایراد یابی کرد 

نمایندگی سرویس تبریز خطیبی با بیش از 40 سال سابقه در خدمات پس از فروش لوازم خانگی نمایندگی مجاز تعمیر لباسشویی در تبریز تلاش تا بهترین خدماتها را ارائه نمایید