طامعنی ونحوه رفع خطا
F01آب وارد دستگاه نشده
شود تا گرفتگی نداشته باشد مقدار اهم شیر برقی بررسی و در صورت خرابی تعویض شود سیمها و اتصالت برقی هیدروستات و شیربرقی و فلومتر و برد اصلی راکنترل کنید.
F02کلید آکو استاپ – اگر نشتی آب وجود نداشته باشد و همچنین کنتاکت آکو استاپ از داخل گیر نکرده باشد و اتصالات برقی سالم باشد باید برد اصلی را چک کرد.
F03پمپ تخلیه بیش از 8 دقیقه کار کرده – شیربرقی و هیدروستاد و همچنین لوله تخلیه و فیلتر پمپ تخلیه بازرسی شود
F04قرار گرفتن المنت بمدت طولانی در مدار – مقاومت المنت، اتصالات برقى المنت و مقاومت حرارتی را چک کنید
F05ایراد سنسور دمای آب

مقدار اهم سنسور را بررسی کنید.
اتصالات برقی سنسور به برد اصلی را چک کنید.
F06ایراد سرعت چرخش موتور – اتصالات برقی برد به موتور، چک اهمی تاکومتر ک اهمی مقاومت سیم پیچ ،موتور چک سرعت موتور در ولتاژ کم چک موتور در سرعت های مختلف و بردکنترل چک شوید.
F07ایراد ترایاک کنترل موتور – برد اصلی و برد کنترل موتور را چک
کنید.
F08
F12
ایراد المنت گرما – مقاومت المنت اتصالات برقى المنت و مقاومت حرارتی را چک کنید.
F09کم بودن ولتاژ برق شهر و یا برق ورودی به برد – ولتاژ برق ورودی را بررسی کنید از محافظ برق استفاده کنید.
F10ایراد تشخیص دمای بالا توسط برد – موتور و برد کنترل را چک
کنید.
F11ایراد برد دستگاه – برد کنترل دستگاه را بررسی کنید
F13ایراد میکروسوئیچ درب – درب دستگاه را از نظر بسته بودن چک کنید و اگر ایراد برطرف نشد میکروسوئیچ درب را عوض کنید.
F14ایراد IC حافظه دستگاه – برد دستگاه چک شود.
F18پودر شوینده درون ماشین زیاد ریخته شده پودر شوینده به اندازه کافی مصرف شود
F19
F20
ایراد ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر کاربری – برد اصلی برد
نمایشگر و اتصالات آن چک شود.
F21ایراد برد نمایشگر – برد نمایشگر و اتصالات آن چک شود.
F22ارتباط برد میکروکنترل با سایر بردها قطع است برد اصلی برد

نمایشگر و اتصالات آن چک شود.
F23ایراد کلید هیدروستات:هیدروستات چک شود
F24ایراد نشتی آب – نشتی آب را بررسی کنید
F26ایراد تخلیه آب لوله های خروجی و ورودی فاضلاب چک شود تا گرفتگی نداشته باشد. فیلتر پمپ تخلیه بازرسی شو