ارور های لباسشویی سامسونگ

وضعیت برق مشتری را چک کنید : ولتاژ حین کار را چک کنید حین عملیات خشک کردن یا جوشیدن یک ولتمتر به ترمینال تغذیه ورودی وصل کنید وعملکرد ماشین لباسشویی را دقیقا بررسی کنید. این خطاممکن است در حالت افت یا اضافه ولتاژرخ دهد چک کنید که دو شاخه متصل شده باشد در حالتی که سیم یک متر است یک افت ولتاژموقتی 10 ولتی ممکن است رخ دهد. گاهی خطا مربوط به main pba است.