ارور ماشین ظرفشویی آاگ یا همان کد خطای ظرفشویی آاگ را همراه با دلایل ارور و عیب یابی شرح داده ایم تا با اطمینان و آرامش به تعمیر ظرفشویی آاگ خود بپردازید ، همچنین لازم است بدانید که برای تعمیر ماشین ظرفشویی آاگ میتوانید با نمایندگی تعمیرات آاگ در ارتباط باشید .

با استفاده از خدمات مجموعه تعمیرات لوازک خانگی خطیب سرویس می توانید تا 75 % در هزینه تعمیرات ماشین ظرفشویی آاگ صرفه جویی داشته باشید.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ

در ادامه به بررسی انواع کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ پرداخته و روش های حل آنها را نیز مرور می کنیم:

ارور ماشین ظرفشویی آاگ مدل F99719W0P

در مقاله ارور ماشین ظرفشویی آاگ به مدل f99719w0p  همراه با دلیل ارور و عیب یابی میپردازیم .

 خدمات خطیب سرویس: نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی آاگ

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگi30

ارورعلت ارور
i30 آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است.

رفع خطای i30 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید و در صورتی که چیزی پیدا نکردید، با نمایندگی های مجاز برای پیدا کردن خطاهای ماشین ظرفشویی آاگ تماس بگیرید.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ i40

ارورعلت ارور
i40 دلایل بسیار متنوعی دارد.

رفع خطای i40 ماشین ظرفشویی آاگ:

 • حتما با نمایندگی تماس بگیرید .

 خدمات خطیب سرویس: نمایندگی تعمیرات آاگ

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ i50

ارورعلت ارور
i50 دلایل بسیار متنوعی دارد.

رفع خطای i50 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • حتما با نمایندگی تماس بگیرید تا ماشین ظرفشویی شما را با دقت بررسی نمایند.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ BIO

ارورعلت ارور
bioقفل کودک فعال شده است.

رفع خطای bio ماشین ظرفشویی آاگ :

 • به طور همزمان دکمه های Pre rinse و short را فشار دهید تا کد خطای BIO از روی صفحه تان پاک شود.

 خدمات خطیب سرویس: نمایندگی تعمیرات آاگ در تبریز

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C3

ارورعلت ارور
c3 آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است.

رفع خطای c3 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید و در صورتی که چیزی پیدا نکردید، با نمایندگی های مجاز برای پیدا کردن خطاهای ماشین ظرفشویی آاگ تماس بگیرید.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ iC0

ارورعلت ارور
ico دلایل بسیار متنوعی دارد.

رفع خطای ico ماشین ظرفشویی آاگ :

 • حتما با نمایندگی تماس بگیرید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ AL4

ارورعلت ارور
al4 آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است.

 
رفع خطای al4 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید و در صورتی که چیزی پیدا نکردید، با نمایندگی های مجاز برای پیدا کردن خطاهای ماشین ظرفشویی آاگ تماس بگیرید.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C1

ارورعلت ارور
c1 آب به دلیلی نمی تواند به محفظه ماشین ظرفشویی وارد شود.

رفع خطای c1 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • شیر آب را کاملا ببندید و فیلتر آن را تمیز کنید و سپس مجددا شیر آب را باز کنید .

 خدمات خطیب سرویس: نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی تکا

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C2

ارورعلت ارور
c2انسدادی در محل خروجی سینک ماشین ظرفشویی وجود دارد.

رفع خطای c2 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • لوله تخلیه را از نظر وجود انسداد چک کنید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C3

ارورعلت ارور
c3سیستم جلوگیری از نشتی فعال شده است.

رفع خطای c3 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • فورا شیر آب را ببندید و با تعمیرگاه های مجاز آاگ تماس بگیرید .

 خدمات خطیب سرویس: نمایندگی ماشین ظرفشویی کنوود

ارور ماشین ظرفشویی آاگ مدل Electrolux Favorit 80800 ECO

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C0

ارورعلت ارور
c0 خطایی در ارتباط اجزای مختلف ایجاد شده است.

رفع خطای c0 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • دسته سیم های آن را بررسی کنید و اگر مشکل و یا قطعی ای مشاهده نکردید ، با نمایندگی آن تماس بگیرید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C1

ارورعلت ارور
c1مشکلی در ورود آب به محفظه ماشین ظرفشویی وجود دارد.

رفع عیب ماشین ظرفشویی آاگ :

 • شیر آب و لوله ورودی آن را از نظر احتمال قطعی یا انسداد چک بکنید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C2

ارورعلت ارور
c2 اشکال در پمپ تخلیه.

رفع عیب ماشین ظرفشویی آاگ :

 • با تعمیر کار تماس بگیرید تا در صورت قابل تعمیر نبودن پمپ تخلیه ، آن را برایتان تعویض نماید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ C3

ارورعلت ارور
c3 مشکل در کنترل آکوا.

رفع عیب ماشین ظرفشویی آاگ :

 • میکروسوییچ شناور را از نظر وجود اشکال بررسی کنید .

 پیشنهاد خطیب سرویس: راهنمای ماشین ظرفشویی آاگ

ارور ماشین ظرفشویی آاگ مدل F66702

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I10

ارورعلت ارور
i10اشکال در سیستم ورودی آب.

رفع خطای i10 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • شیر آب و لوله ورودی آن را از نظر احتمال قطعی یا انسداد چک بکنید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I20

ارورعلت ارور
i20اشکالی در سیستم خروجی آب وجود دارد.

رفع خطای i20 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • اگر که پمپ تخلیه سوخته است ، آن را عوض کنید و همچنین پمپ را از نظر وجود اختلالات سنسوری و الکترونیکی بررسی کنید.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I30

ارورعلت ارور
i30نشتی وجود دارد یا اشکالی در سیستم هیدرواستات وجود دارد.

رفع خطای i30 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • سیستم هیدرواستات را بررسی کنید و بدنه ماشین ظرفشویی را هم از نظر احتمال وجود سوراخ چک بکنید .

 پیشنهاد خطیب سرویس: برنامه های شستشوی ماشین ظرفشویی آاگ

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I40

ارورعلت ارور
i40 نشتی وجود دارد یا اشکالی در سیستم هیدرواستات وجود دارد.

رفع عیب ماشین ظرفشویی آاگ :

 • سیستم هیدرواستات را بررسی کنید و بدنه ماشین ظرفشویی را هم از نظر احتمال وجود سوراخ چک بکنید .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I50

ارورعلت ارور
i50 هیت پمپ اشکالی پیدا کرده است.

رفع خطای  i50 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • موتور هیت پمپ باید بررسی شود .

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I60

ارورعلت ارور
i60 آب درون دستگاه سرد است.

رفع خطای  i60 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • ابتدا باید المنت را بررسی نموده و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
 • همچنین هیپ پمپ ظرفشویی نیز باید بررسی شده و تعمیر گردد.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I70

ارورعلت ارور
i70 برد اصلی دستگاه دچار ایراد شده است.

رفع خطای  i70 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • برد الکترونیکی ظرفشویی را مورد بررسی قرار دهید.

کد خطای ماشین ظرفشویی آاگ I80

ارورعلت ارور
i80 دستگاه دچار نوسانات برقی شده است.

رفع خطای  i80 ماشین ظرفشویی آاگ :

 • برد اصلی دستگاه باید بررسی و در صورت نیاز تعمیر یا تعویض گردد.

 خدمات خطیب سرویس: تعمیر ظرفشویی بوش

نحوه برطرف کردن کد آلارم ماشین ظرفشویی آاگ در منزل چگونه است؟

در صورتی که ماشین ظرفشویی آاگ دچار مشکلات و ایرادات فنی شود، بر روی صفحه نمایش آن ارورها و کد خطاهایی نشان داده می شود که هریک به بخش خاصی از دستگاه مربوط می باشند. مصرف کنندگان ماشین ظرفشویی های آاگ می توانند با استفاده از کدهای خطا یا کدهای ارور ماشین ظرفشویی آاگ علت ارور و خرابی ماشین ظرفشویی آاگ را شناسایی کنند و برای برطرف کردن هشدار ماشین ظرفشویی آاگ اقدام کنند. 

برطرف نمودن برخی از انواع کدهای خطای ماشین ظرفشویی آاگ بسیار آسان بوده و شما می توانید این اطلاعات را از طریق دفترچه راهنمای ماشین ظرفشویی و یا از طریق همین مقاله به دست آورید. اما در صورتی که به اروری برخورد کرده ایدکه خودتان به تنهایی قادر به برطرف کردن آن نیستید، بهتر است با تعمیرکار مجاز و متخصص ظرفشویی در خطیب سرویس تماس بگیرید تا نیروی متخصص در اسرع وقت در منزل شما حاضر شود.

نتیجه گیری از مقاله ارور ماشین ظرفشویی آاگ

نتیجه گیری از مقاله ارور ماشین ظرفشویی آاگ به شرح زیر می باشد:

 • آشنایی با ارورهای این دستگاه برای کاربران لازم است
 • شما می توانید محتویات این مقاله را در جایی محفوظ داشته تا در صورت نیاز دوباره از آن برای تعمیرات ماشین ظرفشویی آاگ خود استفاده نمایید.